Logo ZOO TRADE

Veľkoobchod s chovateľskými potrebami

Logo ZOO TRADE
16002

Ohrievač do terária peň 15W,14x13x15,5cm

  • Kód tovaru: 16002

Vyhrievacia skalka (peň), ktorú ste si zakúpili, je určená pre použitie v teráriách. Skalka (peň) je vybavená termostatom, ktorý zabezpečuje udržanie stálej teploty 26oC.
Zoznam častí: 1. Zabudovaný termostat

2. Prírodne vyzerajúce teleso skalky (pňa)

3. Vyhrievacia rohož zabezpečujúca rovnomerné rozloženie tepla

4. Prívodný kábel

5. Dióda signalizujúca činnosť

INŠTALÁCIA:
Vyhrievaciu skalku (peň) treba umiestniť na vybrané miesto v teráriu. Prívodný kábel treba vyviesť z terária cez ventilačné otvory.

PODMIENKY BEZPEČNEJ PREVÁDZKY:
Vyhrievacia skalka (peň) je vyrobená v súlade s aktuálne platnými bezpečnostnými normami. Skalka (peň) sa môže napájať iba do elektrickej siete s odpovedajúcim striedavým napätím. Nesmie sa používať vyhrievacia skalka (peň) s poškodenou izoláciou. V prípade poškodenia kábla, alebo jeho izolácie, je potrebné skalku (peň) vymeniť za novú.

DEMONTÁŽ A LIKVIDÁCIA:
Použité elektrické náradie a elektrické zariadenie domácnosti sa nesmie vyhadzovať do smetí. Selektovanie a správne zúžitkovanie odpadov tohto typu sa pričiňuje na ochranu zásob prírodného prostredia a umožňuje zamedziť negatívnemu vplyvu na zdravie, ktoré môže byť ohrozené pri nezodpovednom postupovaní s odpadmi.
Užívateľ je zodpovedný za doručenie opotrebovaného zariadenia do špecializovaného miesta zberu, kde bude zariadenie prijaté bezplatne. Informácie o takomto mieste sú na miestnom úrade, alebo sa môžete informovať v mieste predaja, prípadne v servise výrobcu.

PODMIENKY ZÁRUKY: Výrobca poskytuje záruku po dobu 24 mesiacov od dátumu nákupu. Záruka sa vzťahuje na poškodenia vzniknuté vinou výrobcu t.j. vady materiálu a montážne chyby. Záruka sa netýka poškodení vzniknutých vinou nevhodného zaobchádzania alebo úprav, ktoré previedol kupujúci. Za účelom prevedenia výmeny alebo opravy je potrebné zaslať vyhrievaciu skalku spolu s vyplneným a potvrdeným záručným listom predajni nákupu alebo priamemu dovozcovi.
 

Copyright © ZOO TRADE, s.r.o.

Webdesign a e-shop dodáva MANETI, s.r.o.
Práva k fotografiám patria vlastníkom príslušných značiek.