Logo ZOO TRADE

Veľkoobchod s chovateľskými potrebami

Logo ZOO TRADE
13670

Osvetlenie klasické 50x30cm LT

  • Kód tovaru: 13670

Svietidlá s označením od Z1 do Z7 slúžia k osvetľovaniu akvárií a k doplneniu denného svetla pre rastliny a zároveň zabraňujú rybám pred vyskakovaním z akvária a rýchlemu odparovaniu vody.

Podmienky bezpečnej prevádzky: Svietidlá s označením Z1 do Z7 sú vyrobené zhodne so všetkými dnes platnými bezpečnostnými normami. Pred každou operáciou so svietidlom, a taktiež pred vložením ruky do vody, napr. montáž, čistenie, výmena vody, výmena žiariviek – je nutné odpojiť svietidlo od elektrickej siete spolu so všetkými elektrickými zariadeniami nachádzajúcimi sa v akváriu. Nesmie sa inštalovať poškodené svietidlo alebo také, ktoré má poškodený elektrický kábel. Elektrický kábel sa nesmie vymieňať, alebo opravovať. V prípade poškodenia kábla je nutné obrátiť sa na servisnú opravovňu. Svietidlá sa môžu používať iba v miestnostiach a výlučne na akvária. Hladina vody v akváriu nesmie presahovať spodnú hranu svietidla.

Uvedenie svietidla do prevádzky: Svietidlo nasadzujeme na hornú hranu akvária, ktoré má rozmery zhodné s typom používaného svietidla. ( Základné technické údaje jednotlivých typov sú uvedené v tabuľke ). Potom môžeme zástrčku zasunúť do elektrickej siete a zapnúť svietidlo prepínačom. V prípade problémov s pripojením osvetlenia zo sériovo zapojenými žiarivkami u typu Z3, zmena polarizácie jedného zo štartérov ( otočením o 180o ) zväčšuje spoľahlivosť pripojenia.

Údržba a výmena žiariviek: Pred započatím čistenia alebo opravy musíte bezpodmienečne odpojiť zariadenie od elektrickej siete vypnutím a vytiahnutím zástrčky, a taktiež demontovať svietidlo z akvária. Na vonkajšie čistenie odporúčame použiť mäkkú handričku a jemný čistiaci prostriedok. Pri výmene žiariviek musíte odskrutkovať matice z objímok , vysunúť žiarivku a demontovať matice zo žiarivky. Potom namontovať matice na novú žiarivku, následne ju zasunúť do objímok a zaskrutkovať matice na doraz. Potom namontovať celé svietidlo na akvárium, zasunúť zástrčku do elektrickej siete a zapnúť prepínač.

PODMIENKY ZÁRUKY: Výrobca poskytuje záruku po dobu 24 mesiacov od dátumu nákupu. Záruka sa vzťahuje na poškodenia vzniknuté vinou výrobcu t.j. vady materiálu a montážne chyby. Záruka sa netýka poškodení vzniknutých vinou nevhodného zaobchádzania alebo úprav, ktoré previedol kupujúci. Záruka sa tiež nevzťahuje na žiarivky a štartéri. Za účelom prevedenia výmeny alebo opravy je potrebné zaslať osvetlenie spolu s vyplneným a potvrdeným záručným listom predajni nákupu alebo priamemu dovozcovi.
PODMIENKOU uznania záruky je zhodnosť dátumu výroby vyrazenom na osvetlení s dátumom zapísaným v záručnom liste!!
 

Copyright © ZOO TRADE, s.r.o.

Webdesign a e-shop dodáva MANETI, s.r.o.
Práva k fotografiám patria vlastníkom príslušných značiek.